TIME LEFT FOR LAST REGISTRATIONS

Villkor och bestämmelser

Läs dessa användarvillkor (”Villkor”, ”Användarvillkor”) noggrant innan du använder webbplatsen Tradeprobot (”Tjänsten”) som drivs av Immediate Code (”oss”, ”vi” eller ”vår”).

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Du samtycker till att vara bunden av dessa villkor genom att få tillgång till eller använda tjänsten. Om du inte samtycker till någon del av villkoren får du inte använda tjänsten.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet förblir exklusiv egendom för Immediate Code och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Immediate Code.

Immediate Code har ingen kontroll över och tar inget ansvar för tredje parts webbplatser eller tjänsters innehåll, sekretesspolicy eller praxis. Du erkänner vidare och samtycker till att Immediate Code inte ska vara ansvarig eller ansvarig, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av åtkomsten till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i Villkoren som enligt sin natur ska överleva uppsägningen ska överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, friskrivning från garanti, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”SOM DEN ÄR” och ”SOM TILLGÄNGLIG”. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, eller prestanda.

Tillämplig lag

Dessa Villkor ska styras och tolkas i enlighet med Singapores lagar utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Vår underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att fortsätta att gälla. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan oss avseende vår Tjänst och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss avseende Tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en ändring är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring avgörs av oss efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren ska du sluta använda Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor är du välkommen att kontakta oss.