TIME LEFT FOR LAST REGISTRATIONS

Taisyklės ir sąlygos

Prieš naudodamiesi Tradeprobot svetaine (toliau – Paslauga), kurią valdo Immediate Code (toliau – mes, mes arba mūsų), atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos).

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis Sąlygomis ir jų laikotės. Šios Sąlygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Paslauga.

Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su bet kuria sąlygų dalimi, negalite naudotis Paslauga.

Intelektinė nuosavybė

Paslauga ir jos originalus turinys, funkcijos ir funkcionalumas išlieka išimtine „Immediate Code” ir jos licencijų teikėjų nuosavybe.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos „Immediate Code”.

„Immediate Code” nekontroliuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „Immediate Code” tiesiogiai ar netiesiogiai neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl tokių svetainių ar paslaugų naudojimo ar pasikliovimo jomis, taip pat už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl tokių svetainių ar paslaugų naudojimo ar pasikliovimo jomis.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti visų trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti prieigą prie mūsų Paslaugos be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, jei pažeidžiate Sąlygas.

Visos Sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų galioti ir po nutraukimo, galioja ir po nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės nuostatas, garantijų atsisakymą, žalos atlyginimą ir atsakomybės apribojimus.

Atsakomybės apribojimas

Paslauga naudojatės savo rizika. Paslauga teikiama „Tokia, kokia yra” ir „Tokia, kokia yra”. Paslauga teikiama be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, nepažeidimo ar veikimo eigos garantijas.

Taikytina teisė

Šios sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Singapūro įstatymus, neatsižvelgiant į jų kolizines nuostatas.

Mūsų nesugebėjimas įgyvendinti bet kurią šių Sąlygų teisę ar nuostatą nebus laikomas tų teisių atsisakymu. Jei teismas bet kurią šių Sąlygų nuostatą pripažins negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti. Šios Sąlygos yra visas mūsų tarpusavio susitarimas dėl Paslaugos ir pakeičia visus ankstesnius mūsų tarpusavio susitarimus dėl Paslaugos.

Pakeitimai

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Sąlygas. Jei pakeitimai yra esminiai, stengsimės apie tai pranešti bent prieš 30 dienų iki naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pokytis, nustatoma mūsų nuožiūra.

Įsigaliojus šiems pakeitimams, toliau naudodamiesi mūsų Paslauga arba prieidami prie jos, sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, nustokite naudotis Paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, susisiekite su mumis.