TIME LEFT FOR LAST REGISTRATIONS

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης

admin

Οι έμποροι αναζητούν συνεχώς τρόπους για να αποκτήσουν πλεονέκτημα και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Κατά την τελευταία δεκαετία, μία από τις πιο μετασχηματιστικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα ήταν η άνοδος των αυτοματοποιημένων συναλλαγών. Αυτή η μέθοδος, που συχνά αποκαλείται αλγοριθμική ή αλγοριθμική διαπραγμάτευση, αξιοποιεί εξελιγμένα προγράμματα υπολογιστών και αλγορίθμους για τη λήψη αποφάσεων διαπραγμάτευσης σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Παρόλο που η δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας των συναλλαγών την έχει καταστήσει αγαπημένη επιλογή πολλών σύγχρονων εμπόρων, είναι ζωτικής σημασίας να σταθμίσουμε τα πλεονεκτήματά της έναντι των προκλήσεών της. Αυτό το άρθρο θα προσφέρει μια εις βάθος ματιά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αυτοματοποιημένων συναλλαγών, παρέχοντας πληροφορίες για έμπειρους εμπόρους και νεοεισερχόμενους που εξετάζουν αυτή την τεχνολογική προσέγγιση.

Τι είναι η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση;

Πριν ασχοληθείτε με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι συνεπάγεται η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση. Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί συστήματα υπολογιστών για τη λήψη αποφάσεων διαπραγμάτευσης βάσει καθορισμένων κανόνων και αλγορίθμων. Ο έμπορος ή ο προγραμματιστής καθορίζει αυτούς τους κανόνες. Μπορούν να αντλήσουν από διάφορες στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής ανάλυσης (που επικεντρώνεται στις κινήσεις των τιμών) και της θεμελιώδους ανάλυσης (που βασίζεται στις οικονομικές επιδόσεις μιας εταιρείας).

Αντί ένας έμπορος να εισέρχεται ή να εξέρχεται από συναλλαγές χειροκίνητα, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το κάνει για λογαριασμό του, ανιχνεύοντας συνεχώς τις αγορές για συνθήκες που ταιριάζουν με τους προγραμματισμένους κανόνες του. Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι συναλλαγές εκτελούνται αυτόματα. Αυτό διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής συναλλαγών και επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί ακόμη και όταν ο έμπορος δεν το παρακολουθεί ενεργά.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση έχει γίνει πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική, ικανή να επεξεργάζεται γρήγορα μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να ενεργεί σε ευκαιρίες διαπραγμάτευσης ταχύτερα από ό,τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.

Τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης

Η ελκυστικότητα των αυτοματοποιημένων συναλλαγών πηγάζει από τα μοναδικά οφέλη που προσφέρει στον κόσμο των συναλλαγών. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα αυτοματοποιημένα συστήματα βρίσκουν όλο και περισσότερο το δρόμο τους στα οπλοστάσια των αρχάριων και έμπειρων εμπόρων. Ακολουθεί μια βαθύτερη ματιά στα βασικά πλεονεκτήματα των αυτοματοποιημένων συναλλαγών:

Υψηλό ποσοστό εκτέλεσης εντολών

Στο επίκεντρο των αυτοματοποιημένων συναλλαγών είναι η ταχύτητα. Σε ένα περιβάλλον όπου τα χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορούν να σημαίνουν τη διαφορά μεταξύ κέρδους και ζημίας, τα αυτοματοποιημένα συστήματα λάμπουν με την σχεδόν στιγμιαία εκτέλεση εντολών τους. Έχουν σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται και να ενεργούν σε πληροφορίες με ταχύτητες που ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες. Αυτή η ταχύτητα είναι ανεκτίμητη σε ασταθείς αγορές ή σε καταστάσεις που απαιτούν ακρίβεια στη στόχευση των τιμών.

Για παράδειγμα, ενώ ένας ανθρώπινος έμπορος μπορεί να χρειαστεί αρκετά δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσει, να επεξεργαστεί και να αντιδράσει σε μια κίνηση της αγοράς, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί συχνά να το επιτύχει αυτό σε 1-10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τέτοιες ταχείες αντιδράσεις μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις βραχύβιες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα επωφελείς σε σενάρια συναλλαγών υψηλής συχνότητας.

Συναίσθημα χωρίς συναίσθημα Trading

Τα συναισθήματα, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας, μπορούν να αποβούν επιζήμια στον κόσμο των συναλλαγών. Ο φόβος των απωλειών, η συγκίνηση από τα πιθανά κέρδη ή η πίεση των αποφάσεων σε κλάσματα του δευτερολέπτου μπορεί να οδηγήσει τους συναλλασσόμενους σε παρεκκλίσεις από τις στρατηγικές τους. Εδώ, η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση προσφέρει ένα μαξιλάρι.

Λειτουργώντας βάσει προκαθορισμένων κανόνων, τα συστήματα αυτά εξαλείφουν την πιθανότητα συναισθηματικής παρέμβασης. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκτιμήσεις ή δισταγμοί- το σύστημα ενεργεί ακριβώς όπως έχει προγραμματιστεί, διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο συναλλαγών ακολουθεί το γράμμα, μειώνοντας το περιθώριο για συναισθηματικά καθοδηγούμενα σφάλματα.

Backtesting για τη βελτίωση της στρατηγικής

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στις αυτοματοποιημένες συναλλαγές είναι η ικανότητα για backtesting. Πριν από τη χρήση πραγματικών κεφαλαίων, οι έμποροι μπορούν να “δοκιμάσουν” τις στρατηγικές τους με βάση ιστορικά δεδομένα της αγοράς. Αυτό το προσομοιωμένο περιβάλλον παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις μιας στρατηγικής σε προηγούμενες συνθήκες αγοράς, αναδεικνύοντας πιθανά πλεονεκτήματα και αδυναμίες.

Αυτές οι αυστηρές δοκιμές επιτρέπουν την τελειοποίηση της στρατηγικής, διασφαλίζοντας ότι οι αλγόριθμοι είναι θεωρητικά ορθοί και αντέχουν στη δοκιμασία της μεταβλητότητας της αγοράς στο παρελθόν.

Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου

Η διαφοροποίηση, ακρογωνιαίος λίθος της διαχείρισης κινδύνου στις συναλλαγές, είναι ένας άλλος τομέας όπου τα αυτοματοποιημένα συστήματα υπερέχουν. Με τη δυνατότητα να χειρίζονται ταυτόχρονα πολλαπλές στρατηγικές σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και αγορές, τα συστήματα αυτά μπορούν να επιτύχουν ένα εύρος κάλυψης που θα ήταν τρομακτικό για έναν μεμονωμένο έμπορο.

Είτε πρόκειται για μετοχές, εμπορεύματα ή forex, τα αυτοματοποιημένα συστήματα μπορούν να σαρώνουν, να αναλύουν και να συναλλάσσονται σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η ευρεία ικανότητα σημαίνει ότι το κεφάλαιο μπορεί να κατανεμηθεί σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, κατανέμοντας τον κίνδυνο και βελτιώνοντας ενδεχομένως τη συνολική υγεία και απόδοση ενός χαρτοφυλακίου.

Τα μειονεκτήματα της αυτοματοποιημένης διαπραγμάτευσης

Οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές, ενώ προσφέρουν ένα βασίλειο δυνατοτήτων στους σύγχρονους εμπόρους, έχουν τις προκλήσεις τους. Όσο αποτελεσματικά και αν είναι, τα συστήματα αυτά έχουν περιορισμούς και πιθανές παγίδες. Ας εμβαθύνουμε στις πρωταρχικές ανησυχίες που σχετίζονται με τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές:

Τεχνικές αποτυχίες

Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητά της, κάθε τεχνολογία είναι ευάλωτη σε τεχνικές δυσλειτουργίες, και τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών δεν αποτελούν εξαίρεση. Η εξάρτησή τους από σταθερές τεχνολογικές υποδομές τους εκθέτει σε κινδύνους όπως διακοπές διακομιστών, δυσλειτουργίες λογισμικού ή διακοπές στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Τέτοιες απρόβλεπτες διαταραχές μπορούν να σταματήσουν προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες ή, ακόμη χειρότερα, σε σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Ως δικλείδα ασφαλείας, καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τους συναλλασσόμενους να διαθέτουν εφεδρικά συστήματα ή σχέδια έκτακτης ανάγκης, εξασφαλίζοντας τις ελάχιστες δυνατές διακοπές στις εμπορικές δραστηριότητες.

Απαιτήσεις συνεχούς παρακολούθησης

Ο όρος “αυτοματοποιημένο” μπορεί να υποδηλώνει μια προσέγγιση “ρυθμίστε το και ξεχάστε το”. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Αν και τα συστήματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την εκτέλεση των συναλλαγών, απαιτούν τακτική εποπτεία από τον έμπορο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι δυναμικές, με τις συνθήκες και τις τάσεις να αλλάζουν μερικές φορές μέσα σε λίγες στιγμές.

Ως εκ τούτου, ένας αλγόριθμος που έχει σχεδιαστεί για τη σημερινή αγορά μπορεί να μην είναι βέλτιστος για την αυριανή. Αυτή η ρευστότητα απαιτεί από τους εμπόρους να παραμένουν σε εγρήγορση, επανεξετάζοντας και προσαρμόζοντας συχνά τα συστήματά τους ώστε να παραμένουν συντονισμένοι με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Η παράβλεψη αυτής της ανάγκης για συνεχή παρακολούθηση μπορεί να εκθέσει τους εμπόρους σε μη βέλτιστες συναλλαγές ή ενδεχομένως σε σημαντικές οικονομικές αποτυχίες.

Κίνδυνος υπερ-βελτιστοποίησης

Υπερβολική βελτιστοποίηση είναι όταν οι έμποροι ρυθμίζουν υπερβολικά τους αλγορίθμους τους με βάση τα ιστορικά δεδομένα, δημιουργώντας κατά λάθος ένα μοντέλο τέλεια προσαρμοσμένο στο παρελθόν, αλλά δυνητικά ακατάλληλο για το μέλλον.

Τέτοια υπερ-βελτιστοποιημένα συστήματα μπορούν να παρουσιάσουν αστρικά αποτελέσματα backtest, αλλά μπορεί να χρειαστεί να βελτιωθούν όταν αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Η εξεύρεση ισορροπίας, ενός συστήματος που σέβεται τα ιστορικά δεδομένα, ενώ είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες αγορές, είναι μια λεπτή τέχνη που οι έμποροι πρέπει να κατέχουν.

Απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις

Οι περιπλοκές των αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών υπερβαίνουν την απλή κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Απαιτούν επάρκεια σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και η ανάλυση δεδομένων. Η δημιουργία, η ρύθμιση ή η αντιμετώπιση προβλημάτων αυτών των συστημάτων απαιτεί έναν βαθμό τεχνικής κατανόησης.

Παρόλο που οι λύσεις λογισμικού έχουν κάνει πιο προσιτή την αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση σε άτομα που δεν έχουν τεχνολογικές γνώσεις, η θεμελιώδης κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών είναι ευεργετική. Για τους λιγότερο τεχνικά καταρτισμένους, αυτό μπορεί να σημαίνει συνεργασία με ειδικούς ή επένδυση χρόνου για την εκμάθηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Καθιέρωση κανόνων διαπραγμάτευσης

Για να πετύχετε στις αυτοματοποιημένες συναλλαγές, είναι ζωτικής σημασίας να καθιερώσετε σαφείς και πειστικούς κανόνες συναλλαγών. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να βασίζονται σε μια καλά τεκμηριωμένη και δοκιμασμένη στρατηγική. Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα για τη δημιουργία κανόνων συναλλαγών για αυτοματοποιημένα συστήματα:

  1. Καθορίστε τη στρατηγική συναλλαγών σας: Ξεκινήστε περιγράφοντας τη στρατηγική διαπραγμάτευσής σας. Καθορίστε τους στόχους σας, την ανοχή στον κίνδυνο και τις προτιμώμενες αγορές ή περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση. Το σχέδιό σας θα πρέπει να καθορίζει τις συνθήκες εισόδου και εξόδου, τα επίπεδα stop-loss και τους στόχους ανάληψης κερδών.
  2. Ανάπτυξη αλγοριθμικών κανόνων: Μεταφράστε τη στρατηγική διαπραγμάτευσής σας σε αλγόριθμους που μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει ένας υπολογιστής. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι σαφείς και ικανοί να χειρίζονται διάφορα σενάρια της αγοράς.
  3. Κάντε backtest τη στρατηγική σας: Χρησιμοποιήστε ιστορικά δεδομένα της αγοράς για να ελέγξετε διεξοδικά τη στρατηγική σας. Αυτή η διαδικασία θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν ατέλειες ή περιοχές για βελτίωση στον αλγόριθμό σας.
  4. Εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων: Ενσωματώστε κανόνες διαχείρισης κινδύνου στον αλγόριθμό σας για την προστασία του κεφαλαίου σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό μέγιστων μεγεθών θέσεων, εντολών stop-loss και κανόνων διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.
  5. Παρακολούθηση και προσαρμογή: Παρακολουθείτε συνεχώς την απόδοση του αυτοματοποιημένου συστήματός σας και να είστε έτοιμοι να κάνετε προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες. Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν και οι κανόνες διαπραγμάτευσής σας ενδέχεται να απαιτούν επικαιροποίηση για να παραμείνουν αποτελεσματικοί.

Αποφυγή απάτης αυτοματοποιημένων συναλλαγών

Ενώ οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανές απάτες και παγίδες του κλάδου. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να προστατευτείτε από απάτες αυτοματοποιημένων συναλλαγών:

  1. Κάντε τη δέουσα επιμέλεια: Διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα ή πλατφόρμα συναλλαγών. Ελέγξτε για κριτικές, μαρτυρίες και το ιστορικό της εταιρείας. Να είστε επιφυλακτικοί σε υποσχέσεις για εγγυημένες αποδόσεις ή προγράμματα “γρήγορου πλουτισμού”.
  2. Κατανόηση των τελών: Να γνωρίζετε τις αμοιβές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτόματης διαπραγμάτευσης. Ορισμένες πλατφόρμες ενδέχεται να χρεώνουν υψηλές προμήθειες ή κρυφές χρεώσεις, επηρεάζοντας τα κέρδη σας.
  3. Προσοχή στις μη ρεαλιστικές αξιώσεις: Εάν ένα σύστημα ή μια πλατφόρμα συναλλαγών υπόσχεται εξωπραγματικά υψηλές αποδόσεις με ελάχιστο κίνδυνο, είναι πιθανό να είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Να είστε επιφυλακτικοί σε κάθε ισχυρισμό που ακούγεται πολύ δελεαστικός.
  4. Διατηρήστε τον έλεγχο των κεφαλαίων σας: Επενδύστε μόνο κεφάλαια που έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και ποτέ μην παραδώσετε τον πλήρη έλεγχο του κεφαλαίου σας σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών. Διατηρήστε τον έλεγχο των λογαριασμών σας και αποσύρετε τακτικά τα κέρδη σας.
  5. Επαλήθευση της κανονιστικής συμμόρφωσης: Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα αυτοματοποιημένων συναλλαγών ή ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος και συμμορφώνεται με τις αρμόδιες χρηματοπιστωτικές αρχές στη δικαιοδοσία σας. Αυτό μπορεί να παρέχει ένα επίπεδο προστασίας έναντι δόλιων πράξεων.

Παρουσιάζουμε την εφαρμογή Immediate Code AI App 3.0: Το επόμενο βήμα στην αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση

Στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των αυτοματοποιημένων συναλλαγών, νέα εργαλεία και πλατφόρμες εμφανίζονται συνεχώς, διευρύνοντας τα όρια του εφικτού. Ένα τέτοιο πρωτοποριακό εργαλείο είναι το Immediate Code AI App 3.0. Αυτή η εφαρμογή, που έχει προαναγγελθεί ως το μέλλον των συναλλαγών με βάση την τεχνολογία, διαθέτει μια συγχώνευση προηγμένων αλγορίθμων με πληροφορίες για την αγορά σε πραγματικό χρόνο.

Σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τόσο αρχάριους όσο και έμπειρους εμπόρους, η εφαρμογή ισχυρίζεται ότι βελτιστοποιεί τις στρατηγικές συναλλαγών αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Όπως με κάθε νέο εργαλείο, είναι σημαντικό για τους συναλλασσόμενους να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του, να αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς του και να καθορίσουν τον πιθανό ρόλο του στην εργαλειοθήκη συναλλαγών τους.

Κάτω γραμμή

Η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση φέρνει οφέλη όπως η ταχεία εκτέλεση, η αμερόληπτη διαπραγμάτευση και η εκτεταμένη δοκιμή αντιπαραβολής. Ωστόσο, δεν είναι χωρίς προκλήσεις, όπως τεχνικές δυσλειτουργίες, η ανάγκη για συνεχή εποπτεία, οι κίνδυνοι υπερβολικής βελτίωσης και οι απαιτήσεις τεχνικών γνώσεων. Με την εισαγωγή καινοτόμων πλατφορμών, όπως η εφαρμογή Immediate Code AI App 3.0, οι έμποροι διαθέτουν πιο προηγμένα εργαλεία για να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η επιτυχής αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση απαιτεί καλά καθορισμένους κανόνες, ενδελεχή backtesting και ισχυρή διαχείριση κινδύνου. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να είστε προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απάτες στον κλάδο. Με την κατάλληλη κατανόηση και εφαρμογή, η αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο στοιχείο στην εργαλειοθήκη ενός εμπόρου, βοηθώντας τον να πλοηγηθεί αποτελεσματικά στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τμήμα FAQ

Ποιος είναι ο πρωταρχικός σκοπός των αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών;

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκτελούν συναλλαγές με βάση προκαθορισμένους αλγορίθμους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την εξάλειψη των συναισθηματικών προκαταλήψεων.

Πώς αυτά τα συστήματα αντιμετωπίζουν τις συναισθηματικές αποφάσεις;

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα απομακρύνουν τις συναισθηματικές επιρροές, όπως ο φόβος και η απληστία, ακολουθώντας αυστηρά προκαθορισμένους κανόνες, εξασφαλίζοντας αντικειμενική λήψη αποφάσεων.

Γιατί είναι σημαντικό το backtesting στις αυτοματοποιημένες συναλλαγές;

Ο έλεγχος εκ των υστέρων δοκιμάζει στρατηγικές χρησιμοποιώντας δεδομένα της αγοράς του παρελθόντος, επιτρέποντας στους εμπόρους να βελτιώσουν και να βελτιστοποιήσουν τις προσεγγίσεις τους πριν από τη ζωντανή διαπραγμάτευση.

Ποιες είναι οι προκλήσεις των αυτοματοποιημένων συναλλαγών;

Οι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τεχνικά ζητήματα, συνεχή παρακολούθηση, κινδύνους υπερ-βελτιστοποίησης και απαιτήσεις τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει τις απάτες στις αυτοματοποιημένες συναλλαγές;

Να κάνετε ενδελεχή έρευνα, να έχετε επίγνωση των αμοιβών, να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε μη ρεαλιστικές αποδόσεις, να διατηρείτε τον έλεγχο των κεφαλαίων και να διασφαλίζετε ότι η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανονισμούς.

About the author

Pretium lorem primis senectus habitasse lectus donec ultricies tortor adipiscing fusce morbi volutpat pellentesque consectetur risus molestie curae malesuada. Dignissim lacus convallis massa mauris enim mattis magnis senectus montes mollis phasellus.